Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Петренко А. Cистеми та особливості стратегічної діагностки та оцінки ефективності бізнесу (Додаток 1)

Петренко Анастасія, ФЕтаУ, 4 курс, ЕЕП-407

Anastasiya_Petrenko@ukr.net

CИСТЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІАГНОСТКИ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ

Додаток 1

Коротка характеристика підприємства

Галузь:економіка освіти,

Підприємство:центр раннього розвитку дитини «Дивосвіт»,

Основний напрямок діяльності центру:навчання, виховання і розвиток творчих здібностей дітей віком від 1 до 8 років.

Навчальний процес організований таким чином, щоб дитина мала змогу спілкуватись і навчатись двома мовами одночасно: один тиждень навчання ведеться українською мовою, а інший тиждень – англійською. 

ЦРРД «Дивосвіт» для дітей від 1 до 2 років пропонує:

1)                Школу «Материнства»,

2)                Заняття на розвиток:

  • Дрібної моторики, пальчикові ігри,
  • Ігри в дитячому басейні,
  • Образотворча діяльність,
  • Ігри зі звуками,
  • Baby-fitness,
  • Світ казок.

Для дітей від 2 до 4 років:

1)    Хореографія,

2)    Музика і співи,

3)    Фізичне виховання,

4)    Образотворче мистецтво,

5)    Заняття з логопедом,

6)    Заняття з психологом,

7)    «Ігровий майданчик» - розвиток комунікативних здібностей дітей,

8)    Театралізована діяльність, проведення свят,

9)    «У світі природи», «У світі тварин»,

10) ігри в дитячому басейні.

Для дітей віком 4 – 6 років:

1)    Хореографія,

2)    Фізичне виховання,

3)    Логіка (розвиток пам’яті, уваги, мислення, творчих здібностей дитини),

4)    Навчання грамоті (математика, письмо, читання),

5)    Музика і співи,

6)    Образотворче мистецтво,

7)    «У світі природи», «У світі тварин»,

8)    Заняття з логопедом,

9)    Заняття з психологом,

10) «Ігровий майданчик» - розвиток комунікативних здібностей дітей,

10) Театралізована діяльність, проведення свят,

11) ігри в дитячому басейні,

12) бізнес-курс (економіка для дошкільнят),

13) відпочинок у літніх таборах з вивченням англійської мови в Україні та світі.

Для дітей віком від 6 до 8 років:

1)    Хореографія,

2)    Логіка (розвиток пам’яті, уваги, мислення, творчих здібностей дитини),

3)    Заняття технічною творчістю, моделювання,

4)    Фізичне виховання,

5)    Музика і співи,

6)    Образотворче мистецтво,

7)    «У світі природи», «У світі тварин»,

8)    Заняття з логопедом,

9)    Заняття з психологом,

10) «Ігровий майданчик» - розвиток комунікативних здібностей дітей,

10) Театралізована діяльність, проведення свят,

11) ігри в дитячому басейні,

12) літературознавство,

13) бізнес-курс,

14) відпочинок у літніх таборах з вивченням англійської мови в Україні та світі.


Додаток 2

Місія:  

  • Бачити в кожній дитині самодостатню і творчу особистість.
  • Творити, розвиваючи.
  • Не втратити талант.
  • Піклуватись про психологічне здоров’я дитини, сприяючи її соціалізації.

Бачення:

Ми бажаємо стати безперечним лідером з надання висококваліфікованих послуг в галузі дошкільної освіти. «Через ігрове навчання ми допоможемо кожній дитині розвинути свої творчі здібності та реалізувати свої можливості на практиці».

Збалансована система показників

Перспективи

Стратегічні цілі

Стратегічні заходи

Показники для контролю

1. Фінанси

1) Збільшити постійну клієнтську базу  до 2000 чоловік на рік протягом 2012-2015 років.

 

2) Збільшити кількість додаткових освітніх послуг до 50 найменувань протягом 2012-2013 років.

 

3) Збільшити кількість філій ЦРРД «Дивосвіт» по м. Києву до 5 закладів до кінця 2015 року.

 

4) Досягти Рентабельність активів (ROA) на рівні 25% до кінця 2015 року.

 

 

5) Забезпечити абсолютну ліквідність підприємства на рівні 20-25%, проміжну – 70-75%, загальну – 150-200% на кінець 2 року діяльності.

 

6)Досягнути рентабельності інвестованого капіталу на рівні 40% протягом 2- 2,5 років діяльності компанії.

 

7) Через 5 років діяльності компанії отримувати місячний прибуток у розмірі 2000 тис. грн.

1) Збільшення постійної клієнтської бази забезпечує збільшення фінансових надходжень на підприємство.  Досягнення цієї мети здійснюється за рахунок проведення безкоштовних пробних занять, систематичних днів відкритих дверей, співпрацею зі школами, дитячими садками, напрацьованим досвідом роботи в цій сфері та завдяки позитивним відгукам батьків, діти яких вже навчаються в «Дивосвіті».

2) Збільшення кількості додаткових освітніх послуг здійснюється завдяки відкриттю на базі центру раннього розвитку школи «Материнство», надання послуг психолога, логопеда; надання консалтингових послуг та тренінгів батькам, іншим профільним установам.

3) Збільшення філій підприємства відбудеться за рахунок використання нерозподіленого прибутку фірми, а також за рахунок позичених коштів (короткострокові та довгострокові кредити в банку). В перспективі збільшення філій сприятиме охопленню більшої частки ринку та отриманню додаткових прибутків від операційної діяльності.

4) Реєстрація підприємства як суб’єкта малого підприємництва (юридичної особи - турагента) 4 групи і застосування спрощеної системи оподаткування.

5) встановлення цін  на рівні середніх та вище середніх порівняно з конкурентами.

1) Відношення кількості клієнтів у звітному році, порівняно з базовим (у %):

[ КК=Кзв/Кбаз ]

 

2) Обсяг платних освітніх послуг (грн./рік) = сума всіх освітніх послуг, що надає фірма за рік.

 

3) Сума кількості філій за рік (шт.)

 

4) Рентабельність  активів:

5) Ліквідність:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

 

Коефіцієнт проміжної ліквідності:

 

 

Коефіцієнт загальної ліквідності:

 

6) Рентабельність капіталу:

7)Чистий прибуток за місяць =Виручка з урахуванням єдиного податку-Операційні витрати.

Єдиний податок – 10%, з врахуванням ПДВ.

 

2. Клієнти

1) Підвищити якість надання освітніх послуг до вересня 2013 року.

 

2) Розширити асортимент навчальної програми й послуг протягом 2012-2013 років.

 

3) Поліпшити якість роботи з клієнтами протягом першого року роботи фірми.

 

4) Створити постійну клієнтську базу протягом перших двох років роботи.

1) Підвищити якість освіти, а саме якість проведення занять можна за допомогою наступних заходів:

-                грамотні викладачі, вихователі, викладачі-практики, заняття з носіями мови;

-                сучасні методи подачі матеріалу (мультимедіа тощо);

-                щодо якості наповнення: ефективна структура курсу;

-                щодо якості асортименту: наявність комплексу сучасних освітніх популярних програмних заходів.

Необхідно мати в розпорядженні сучасні інноваційні освітні курси і програми, педагогічні технології. Також для досягнення цієї мети планується почати процес здобуття міжнародних сертифікатів на освітні програми.

 

2) Розширити асортимент навчальної програми можна шляхом впровадження нових освітніх технологій з різноманітними інтерактивними розробками в навчальний процес, а також завдяки обміну досвідом, участі у всеукраїнських та міжнародних семінарах, тренінгах та майстер-класах.

 

3) Поліпшити якість роботи з клієнтами (батьками, дітьми, родичами, бізнес-структурами, державними закладами тощо). Досягнення даної мети планується здійснювати по двох напрямах: за рахунок ввічливого і уважного відношення до потреб кожного клієнта і за рахунок зорієнтованої на клієнта організації процесу (матеріально-технічної бази, умов навчання тощо).

 

4) Постійна клієнтська база створиться за рахунок проведення ефективної рекламної компанії, позитивним відгукам батьків, діти яких вже навчаються в центрі «Дивосвіт», проведенню акцій та розповсюдження інформації серед дитячих садків та ін. навчальних закладів.

1)Підвищення якості освіти контролюємо за такими показниками:

-              Відсоток дітей, які приймають участь і перемагають у районних, міських та всеукраїнських конкурсах, виставках, олімпіадах в рік. Розраховується даний показник шляхом співвідношення кількості дітей-переможців до загальної кількості відвідувачів центру.

 

-              Кількість викладачів вищої категорії та звання «Заслужений вчитель Украни», «Вчитель-методист».

 

-              Кількість проведених занять за допомогою сучасних методик подачі матеріалу (Монтессорі, методика Зайцева, Ельконіна й Давидова, Петерсона та ін..) – кількість занять в рік.

 

-              Кількість здобутих міжнародних сертифікатів на освітні програми, шт..

 

2) Кількість додаткових програм і послуг, шт. за рік.

 

3) Частка позитивних відгуків випускників центру, %.

Даний показник отримується на підставі проведення анкетування. Розраховується шляхом співвідношення кількості позитивних відгуків до їх загальної кількості.

 

Частка схвальних відгуків батьків, діти яких ще навчаються в центрі «Дивосвіт».

 

Частка позитивних відгуків партнерів – представників бізнесу, %.

 

4)   Абсолютний приріст клієнтів = Кількість клієнтів за звітний рік – к-ть клієнтів в базовому році, осіб.

 

Кількість рекламних компаній, акцій, презентацій за рік, од.

3. Внутрішні процеси

1) сертифікація якості освітніх послуг протягом 2012-2014 років.

 

2) розробка й удосконалення методики викладання в центрі «Дивосвіт» до 1.09. 2013р

3) Обрати цільового споживача до початку діяльності фірми (до вересня 2012 року).

 

4) Створити доброзичливі стосунки з клієнтами впродовж четвертого кварталу 2012 року – першого кварталу 2013 р.

 

5) Розглянути та обґрунтувати можливості щодо розширення навчальної програми і послуг, що надаються центром, беручи до уваги результати діяльності компанії у першому році.

 

6) Підвищити ефективність роботи протягом 2012-2014 років.

 

1) Сертифікація якості освітніх послуг дозволить підвищити якість учбових програм, по яких ведеться навчання та авторитет даного дошкільного закладу серед багатьох інших. Досягнення даної мети передбачає підвищення якості освіти до світового рівня. 

 

2) Удосконалення методики викладання ведеться за допомогою використання сучасних розробок і педагогічних досягнень, адаптованих до занять в центрі раннього розвитку.

 

3) Моделювання портрету цільового споживача.

 

4) Доброзичливі стосунки з клієнтами будуть напрацьовуватись за рахунок ввічливого і уважного відношення до потреб кожного клієнта і за рахунок зорієнтованої на клієнта організації процесу (матеріально-технічної бази, умов навчання тощо).

 

5) Обгрунтування можливості щодо розширення навчальної програми буде здійснюватись за рахунок опрацювання даних анкетувань батьків дітей віком від 1 до 8 років та виявлення їх незадоволених потреб і побажань.

 

6) Підвищення ефективності роботи викладачів буде здійснюватись шляхом їх постійного навчання, удосконалення, проведенням для персоналу тренінгів та семінарів, завдяки обміну досвідом тощо.

1) Кількість здобутих міжнародних сертифікатів на освітні програми, шт..

 

2) Перевірка планів, конспектів викладачів, підготовка наочності, роздрукованого матеріалу , використання мультимедіа – шляхом безпосереднього контролю адміністрації за ходом учбового процесу.

 

-              Кількість проведених занять за допомогою сучасних методик подачі матеріалу (Монтессорі, методика Зайцева, Ельконіна й Давидова, Петерсона та ін..) – кількість занять в рік.

 

3) Створення образу споживача.

Характеристика вподобань, рівня доходу, способу життя, віку, тощо.

 

4) Абсолютний приріст клієнтів = Кількість клієнтів за звітний рік – к-ть клієнтів в базовому році, осіб.

 

Частка позитивних відгуків про центр «Дивосвіт», %.

(шляхом проведення анкетування).

 

5) Шляхом анкетування батьків дітей віком від 1 до 8 років та виявлення їх незадоволених потреб і побажань.

Якщо є незадоволені потреби, то підприємство розробляє проект впровадження нових освітніх послуг, за результатами якого приймає рушення щодо його ефективності і доцільності застосування. Показники для розрахунку:

Чиста теперішня вартість = Дисконтовані грошові потоки-дисконтовані грошові інвестиції = більше нуля.

Індекс доходності = Дисконтовані грошові потоки/дисконтовані інвестиції = більше 1.

Термін окупності = Інвестиції/Грошові надходження (спрощений розрахунок).

Якщо більше 1 року, Термін окупності = рік, в якому кумулятивна сума дисконтова них грошових потоків перевищує дисконтова ні інвестиції (ДІ-ДГПкум.)/ДГП в цьому році.

Внутрішня норма дохідності =

6) Кількість проведених тренінгів та семінарів з підвищення кваліфікації персоналу, шт. за рік.

Контроль з боку адміністрації за викладацькою діяльністю.

 

4. Потенціал

1) набір, підвищення кваліфікації і мотивації персоналу починаючи з вересня 2012 року та протягом всієї діяльності фірми.

 

2) підвищення корпоративної культури починаючи з початку набору персоналу на роботу і протягом всієї діяльності фірми на ринку надання освітніх послуг.

 

3) Створення і покращення системи моніторингу індивідуальних показників викладацької діяльності співробітників центру «Дивосвіт» протягом 2012-2013 років.

 

4) Забезпечити навчальні центри необхідними матеріалами та обладнанням для ефективної роботи викладачів з дітьми віком від 1 до 8 р.  протягом 2012-2014 років.

1) Мотивувати до підвищення результативності діяльності компанії можливістю отримання премій, надбавок до заробітної плати, нагородженням грамотами, подяками за сумлінну працю, переведення на іншу посаду, висунення кандидатур на конкурси тощо. Систематичне підвищення кваліфікації співробітників необхідне для підтримки певного професійного рівня і подальшого зростання, як самого викладача, так і компанії в цілому. Набір кадрів буде здійснюватись за рахунок відповідності конкурсантів певному набору критеріїв, відповідно до проходження ними ситуативних та тестових завдань; відповідно до освітніх, психологічних та інших характеристик.

2) Розробити заходи, спрямовані на командну роботу (проведення корпоративних вечорів, тренінгів всередині компанії тощо).

3) Необхідно проводити аналіз індивідуальної діяльності співробітників і учбової діяльності фірми загалом.

4) Шляхом дизайну та обладнання приміщення для занять, закупки необхідної дидактичної та навчальної літератури, розробкою наочності та її замовлення на кожен навчальний предмет тощо.

1) Частка отриманих премій, надбавок до заробітної плати, у % за рік.

 

Проведення анонімного анкетування щодо отримання працівниками задоволення від роботи. На основі якого вибудовується порівняльний аналіз та оформлюються статистичні дані у вигляді діаграми за певний період часу (за рік).

 

Кількість викладачів вищої категорії та звання «Заслужений вчитель Украни», «Вчитель-методист».

 

Проведення відкритих занять для батьків, адміністрації. Показник: кількість відкритих занять за рік, шт..

 

2) Кількість заходів з формування корпоративного духу, шт./рік.

 

3) Внутрішньофірмовий рейтинг викладачів,

 

Рейтинг закладу серед інших дошкільних навчальних закладів.

 

4) Кількість придбаних матеріалів та обладнання за рік.

 

 

Кометарі до матеріалу можна залишитут тут: http://vk.com/topic-36835937_26263823

Остання редакція: 17.04.12