Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Секція 1. Актуальні проблеми економіки підприємств

Башук Ігор Віталійович
Факультет економіки та управління
Спеціальність економіка підприємств
Курс 4
Група 8
Назва доповіді: Розвиток реінжинірингу у конкурентному середовищі
Науковий керівник: Швиданенко Г.О.
Бедрій Ірина Ігорівна
Факультет: економіки та управління
Спеціальність: економіка підприємства (6504)
Курс 2
Група 3
Назва доповіді "Передовий досвід використання методів організації виробництва"
Науковий керівник: Швиданенко Г.О.
Березюк Віталій Олегович
Факультет маркетингу
Спеціальність 6507
Курс 2
Група 2
Науковий керівник Тонюк М. О
 
Брицька Інна Олександрівна 
Факультет ФЕтаУ
Спеціальність Економіка підприємства
Магістерська програма (тільки для магістрів)Менеджмент підприємницької діяльності
Курс 5 
Група ЕПД-501 
Науковий керівник  Швидка О. П., к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств 
 

 

 

Гладченко Андрій Вікторович

Факультет економіки та управління

Спеціальність:6504

Курс: 4

Група: 8

Назва доповіді : "Якісний аналіз ризиків нової продукції"

 

Науковий керівник:  Семенчук А.О.


 

 

Євсюков Іван Сергійович

Факультет економіки та управління

Спеціальність:6504

Курс: 4

Група: 8

Назва доповіді : "Якісний аналіз ризиків нової продукції"

Науковий керівник:  Семенчук А.О.

Грива Катерина Юріївна
Факультетт міжнародної економіки та менеджменту

Спеціальність 6503

Курс 2

Група 1
Назва доповіді "Інноваційний розвиток підприємств агропромислового комплексу України"

Науковий керівник Чухраєва Наталія Миколаївна

Грязіна Анастасія Сергіївна

Факультет МЕіМ

Спеціальність 6503

Курс 2

Група 10

Назва доповіді "Проблеми та переваги розвитку франчайзингу в Україні"

Науковий керівник Ямненко Г.Є.

Дацюк Анна Віталіївна
Факультет економіки та управління
Спеціальність: Економіка підприємтсва
Курс 4
Група 8
Науковий керівник : професор, д.е.н. Рєпіна Інна Миколаївна
 
Димніч Ірина Миколаївна
Факультет: міжнародної економіки і менеджменту
Спеціальність: 6503
Курс: 2
Група: 10
Науковий керівник Ямненко Г.Є.
Дідківська Олена Миколаївна
Факультет маркетингу
Спеціальність 6507
2 курс
1 група
Науковий керівник - Тонюк Марина Олександрівна
 
Драгун Єлизавета Ігорівна
Факультет: Міжнародної економіки і менеджменту 
Спеціальність: Міжнародна економіка 
Курс: 2 
Група: 2
Науковий керівник: Андрющенко К.А. 
Зазуля Марина Віталіївна 
Факультет економіки ти управління 
Спеціальність: Економіка підприємства 
2 курс
207 група 
Науковий керівник :  Терентьєва Олена Володимирівна
 
 
Кирилюк Оксана Василівна
Факультет: економіки та управління
Спеціальність: економіка підприємств
Магістерська програма: менеджмент підприємницької діяльності
Курс: 5
Група: 1
Науковий керівник: Швиданенко Генефа Олександрівна
 
Кириченко Дарія Олексіївна
 
Студентка 2 курсу факультету економіки та управління
 
Напряму “економіка підприємств” 6 групи
 
 
Науковий керівник: Терентьєва О. В.
Коваль Анжела Ігорівна
Факультет: економіки та управління
Спеціальність: економіка підприємств, 6504
Курс: 2
Група: 2
Науковий керівник: Смирнов Євген Валерійович, к.е.н, доцент кафедри економіки підприємств
Кузьменко Ірина В’ячеславівна
Факультет Міжнародної економіки і менеджменту
Спеціальність Міжнародний бізнес 
Курс 2-ий
Група МБ-202
Науковий керівник:  Наталія Миколаївна Чухраєва
 
Лисенко Ірина Василівна
Спеціальність 8504
Магістерська програма: Менеджмент підприємницької діяльності
Курс 5 Група 1 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Швидка Оксана Полікарпівна
Мазур Сергій Дмитрович
Факультет ФЕтаУ
Спеціальність 6504 «Економіка підприємства»
Курс 4
Група 5 група
Науковий керівник: асистент М.А.Теплюк
Мазур Марія Володимирівна
 
Студентка 2 курсу факультету економіки та управління
 
Напряму “економіка підприємств” 6 групи
 
 
Науковий керівник: Криворучкіна О. В.
Манжос Владислав Олегович
Факультет Економіки та управління
Спеціальність Економіка підприємства 
Курс 4 Група 8
Науковий керівник Семенчук Аліна Олександрівна 
 
Ніколенко Віктор Євгенович
Факультет маркетингу 
Спеціальність 6507
Курс 2
Група 1 
Науковий керівник: Тонюк Марина Олександрівна
Прокопенко Віталія Анатоліївна
Факультет економіки та управління
Спеціальність: Економіка підприємства
Курс: 4
Група: 6
Науковий керівник: Криворучкіна Олена Володимирівна 
 
Сєдова Вікторія Андріївна
Факультет економіки та управління
Спеціальність Економіка підприємств
Курс 3
Група ЕЕП-304                                                                                                                        
Науковий керівник Терентьєва О.В.
 
Сіразетдінов Олексій Олександрович
Факультет економіки та управління
Спеціальність економіка підприємства
Курс 2
Група 6
Науковий керівник- О.В. Криворучкіна  
 
Солтис Діана Сергіївна
Факультет економіки та управління
Спеціальність 6404
Курс 2
Група 5
Науковий керівник  Терентьєва Олена Володимирівна, 
Стецюра Вадим Олександрович
Факультет економіки та управління
Спеціальність економіка підприємств
Курс 2
Група 5
Науковий керівник: О.В. Терентьєва 
 
 
Тихонюк Юлія  Валеріївна
Факультет економіки та управління 
Спеціальність економіка підприємства
Магістерська програма (тільки для магістрів) Менеджмент підприємницької діяльності
Курс 5 
Група 1 
Науковий керівник Швиданенко Генефа Олександрівна 
 
Трофімов Ігор Анатолійович
Факультет Економіки та  Управління
Спеціальність Економіка підприємства
Курс 2
Група 6
Науковий керівник Терентьєва О. В
Філоненко Наталія Володимирівна
Факультет: Економіки та управління
Спеціальність: Економіка підприємства (6504)
Курс: 4
Група: 7
Науковий керівник: Г.О. Швиданенко 
 
Хасіна Олена Марківна
Олішевська Анна Владиславівна 
Факультет управління персоналом, соціології та психології
Спеціальність «управління персоналом та економіка праці» 
2 курс, 2 група
Науковий керівник – Шергіна Л.А
 

 

Остання редакція: 20.04.16