Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Секція 4. Теоретичні та прикладні аспекти вартісно-орієнтованого управління підприємством

Косякова Дар’я Олександрівна
Факультет Обліково-економічний
Спеціальність облік і аудит
Курс 2
Група 2  
Назва доповіді Необхідність застосування EVA при оцінюванні економічного прибутку
Науковий керівник Семенчук Аліна Олександрівна
Мішина Кристина Славенівна                                    
Факультет економіки та управління
Спеціальність: Економіка підприємства  
Курс: 4  
Група 6
Назва доповіді "Полікритеріальний підхід до раціоналізації структури капіталу підприємства"
Науковий керівник: Шевчук Н.В.
Нагорний Макар Васильович
Факультет: Економіки та управління
Спеціальність: Економіка підприємств
Курс: II
Група: ЕЕП-205
Назва доповіді: «Проблеми залучення капіталу підприємствами в Україні та шляхи їх вирішення»
Петрова Ганна Сергіївна         
Факультет: Економіки та управління
Спеціальність: Економіка підприємства    
Курс: 2
Група: ЕЕП-207
Назва доповіді:  МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРАЦІ КОЛЕКТИВУ ТА ОКРЕМОГО ПРАЦІВНИКА
Науковий керівник секції:  Швиданенко Г.О.
Тасенко  Альона Олександрівна
Факультет Економіки та управління
Спеціальність Економіки підприємств
Курс 4
Група 6
Назва доповіді Підходи до оцінювання продуктивності капіталу підприємства
Науковий керівник Шевчук Наталія Валентинівна
Торопова Аліса Євгенівна
Курс - 4
Факультет економіки та управління,
Спеціальність - економіка підприємства (6504)
Группа - ЕЕП-6
Назва доповіді - "Пріоритетні напрями підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталом на підприємствах"
Науковий Керівник - Криворучкіна Олена Володимирівна
Цибульська Юлія Вікторівна
Факультет: Економіки та управління
Спеціальність: Економіка підприємств
Магістерська програма: Менеджмент підприємницької діяльності
Курс: 5
Група: 1
Назва доповіді: Прикладні інструменти оцінювання вартості та конкурентоспроможності потенціалу вітчизняних підприємств
Науковий керівник: І. М. Рєпіна
Яцун Наталя Вадимівнна
Факультет  Економіки та управління
Спеціальність Економіка підприємтсва
Магістерська програма (тільки для магістрів) Менеджмент підприємницької діяльності
Курс  5
Група  1
Назва доповіді  РОЛЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ПРОЦЕСІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Науковий керівник  Рєпіна Інна Миколаївна
 
 
 
 
 

 

Остання редакція: 21.04.16