Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Секція 5. Трансфер технологій та комерціалізація інновацій

Білан Олена Олегівна
Факультет Економіки та управління
Спеціальність 6504 «Економіка підприємства»
Курс 2
Група 7
Назва доповіді Інноваційні методи розрахунку собівартості та їх застосування
Науковий керівник Терентьєва Олена Володимирівна
Бородков Олександр Олексійович
Факультет: ФЕтаУ
Спеціальність: 6504 Економіка підприємства
Курс: 4
Група: 8
Назва доповіді: «СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  КОМПАНІЇ»
Науковий керівник: Швиданенко Генефа Олександрівна

Ковальчук Інна Сергіївна
Факультет Економіки та управління
Спеціальність 6504
Курс 3
Група 6
Назва доповіді  Четверта промислова революція "Industry 4.0": характерні особливості та приклади впровадження
Науковий керівник Дзюбенко Л.М.

 

Левківська Оксана Сергіївна
Факультет економіки та управління
Спеціальність Економіка підприємства
Курс 3
Група 6
Назва доповіді Розвиток технології «інтернет речей»
Науковий керівник Дзюбенко Любов Миколаївна
Лях Анастасія Володимирівна
Факультет міжнародної економіки та менеджменту
Спеціальність 6503
Курс 2
Група 1
Назва доповіді Інноваційний розвиток підприємств агропромислового комплексу України
Науковий керівник Чухраєва Наталія Миколаївна
 Підлубна Христина Петрівна
Факультет  МЕіМ
Спеціальність 6503
Курс 2
Група 2
Назва доповіді Механізми державного податкового стимулювання інноваційно-інвестиційних процесів
Науковий керівник Наталія Миколаївна Чухраєва
Терещенко Анна Олександрівна
Факультет МЕіМ
Спеціальність Міжнародний бізнес
Курс 2
Група 2
Назва доповіді ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВНА ФОРМА ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ В ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Науковий керівникАндрющенко Катерина Анатоліївна
Щукіна Лілія Юріївна
Факультет   економіки та управління
Спеціальність  економіка підприємства
Курс  4
Група  5
Назва доповіді   Гнучкість та інноваційність як новий шлях до успіху сучасного бізнесу
Науковий керівник      Норіцина Н.І.
Юров Богдан Ігорович
Факультет: Міжнародної Економіки і Менеджменту
Спеціальність: 6306, «Міжнародний бізнес»
Курс: 2
Група: 2
Назва доповіді: «Інноваційний менеджмент як інструмент ефективної діяльності суб’єктів ринкових відносин: зарубіжний досвід»
Науковий керівник: Чухрaєвa Нaтaлiя Микoлaївнa
 
 
 
 
 
 

 

 
Остання редакція: 21.04.16