Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Матієнко-Зубенко Ірина Ігорівна

Кафедра: Кафедра аудиту
Посада: Заступник завідувача кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 24 роки
Біографія:

У 1983 р. з відзнакою закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка. В 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організація взаємозв’язків суб’єктів інформаційно-обчислювального обслуговування в умовах ринкової економіки». Має практичний досвід роботи. З вересня 1994 року і до нині працює на факультеті обліку та податкового менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана. В лютому 2002 року присвоєно звання доцента кафедри аудиту.

Є членом Науково-методичної ради ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» та вченої ради факультету обліку та податкового менеджменту.

Нагороджена Знаком «Заслужений працівник КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Має свідоцтва і сертифікати користувача таких прикладних програмних рішень, як «Парус-Бухгалтерія», «IS-pro»,  «Облік SaaS», «MasterБухгалтерія». Є кваліфікованим користувачем «Галактика ERP 9.1: Оперативний та бухгалтерський облік».

Є однією з розробників освітньо-професійної програми «Дидитал-облік» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування».

Координує співпрацю кафедри аудиту з ІТ-фірмами з приводу використання прикладних програмних рішень у процесі підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Облік і аудит».

Є керівником тематичного напряму «Сучасні інформаційні технології та прикладні комп’ютерні програми: теорія і практика застосування в аудиті і державному контролі» кафедральної науково-дослідної теми «Розвиток теорії і практики аудиту та державного фінансового контролю на базі сучасних інформаційних технологій в умовах інноваційної економіки України».

Від кафедри аудиту є керівником секцій «Перспективи застосування інформаційних систем і технологій у бухгалтерському обліку, аналізі та аудиті» Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції та «Застосування інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні: інноваційний підхід» загально університетської наукової студентської конференції «Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти».

Здійснює наукове керівництво роботами магістрів і аспірантів.

З вересня 2015р. є керівником Навчально-тренувального центру факультету обліку та оподаткування.

Викладає навчальну дисципліну «Інформаційні системи і технології в обліку» в Інституті бізнес-освіти (раніше Центр магістерської підготовки) з 2001 року та Інституті підвищення кваліфікації ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».

Є Головою комісії з виховної та культурно-масової роботи профспілкового комітету ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»/

Дисципліни, які викладає: «Інформаційні системи і технології в обліку», «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях»,«Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства» (магістерська програма «Облік і аудит в підприємницькій діяльності»), «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» (магістерська програма «Аудит і державний фінансовий контроль»; «Інформаційні системи і технології в обліку, аналізу та аудиту в умовах глобалізації економіки» (PhD аспірантура).