Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Рейтинг успішності студентів

Рейтинг успішності студентів факультету управління персоналом, соціології та психології, які навчаються за державним замовленням за 1 семестр 2018-2019 навчального року  для призначення академічних стипендій

(за результатами зимової екзаменаційної сесії)

 

Бакалаврський рівень підготовки:

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Магістерський рівень підготовки:

1-й рік навчання (5 курс)

Остання редакція: 17.05.19