Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка сільських територій (К-ра Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета дисципліни- дати студентам необхідні теоретичні знання щодо особливостей розвитку та функціонування сільських територій як основи проживання та докладання праці сільського населення.

Завдання дисципліни: на науковій основі визначити суть і особливості сільської території в адміністративному поділі країни та регіонів; показати важливість формування виробничого та життєвого середовища в сільській місцевості; сформувати у студентів знання щодо особливостей розвитку сільської економіки та життєвого середовища як основи відтворювального процесу в сільській місцевості.

Перелік компетентностей, які  формуються при вивченні теми:

-  загальні: здатність до аналізу і синтезу, базові загальні знання, навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), етичні зобов’язання, здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність працювати самостійно, бажання досягти успіху;

- глобальні: здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі, знання особливостей та тенденцій розвитку об’єкту та предмету дослідження, вміння проводити дослідження галузевого, регіонального та міжнародного характеру та масштабу.

- спеціальні (фахові): розуміння сутності категорії сільська територія, здатність до аналізу складових економіки сільських територій, побудови моделі сільської економіки

Остання редакція: 07.07.16

Публікаціі з предмету

  • Економіка сільських територій (6504/1) (72 KB)паспорт з навчальної дисципліни“Економіка сільських територій” (освітня програма)   «Економіка агропромислових формувань»14 Липня 2016 р.
  • Економіка сільських територій (73 KB)паспорт з науки "Економіка сільських територій" .Дисципліна магістерського рівня.14 Липня 2016 р.
  • Економіка сільських територій (Менеджмент агробізнесу) (310 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “ Економіка сільських територій”  спеціальність   «Менеджмент» спеціалізація (освітня програма) «Менеджмент агробізнесу»07 Липня 2016 р.
  • Економіка сільських територій (378.5 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Економіка сільських територій”07 Липня 2016 р.