Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Технології форсайту в менеджменті агробізнесу

Остання редакція: 11.03.19

Публікаціі з предмету

  • Технології форсайту в менеджменті агробізнес (магістерський рівень в.о.) (77.1 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Технології форсайту в менеджменті агробізнес»  для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економіка агробізнесу», 8А01-Економіка підприємств АПК (вибіркова)11 Березня 2019 р.