Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління ланцюгом вартості в агробізнесі

Остання редакція: 11.03.19

Публікаціі з предмету

  • Управління ланцюгом вартості в агробізнесі (130.3 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисциплінидля студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економіка агробізнесу», (вибіркова) 8А01-Економіка підприємств АПК11 Березня 2019 р.