Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Біржова діяльність АПК

Дисципліна «Біржова діяльність в АПК» викладається у сьомому семестрі і пов’язана з іншими дисциплінами підготовки бакалаврів, а саме: «Організація АПК», «Інфраструктура аграрного ринку».

Мета дисципліни опанування навчальної дисципліни – освоєння студентами принципів організації і механізму функціонування бірж, процедури здійснення біржової торгівлі товарами за різними видами угод, а також державне регулювання біржової діяльності.

Основним завданням дисципліни є формування у студентів достатньої компетентності щодо навиків самостійно приймати управлінські рішення базуючись на аналізі й оцінці ситуації на біржовому ринку.

Перелік компетентностей, які  формуються при вивченні теми:

-  загальні: здатність до аналізу і синтезу, базові загальні знання, навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність працювати самостійно, бажання досягти успіху;

- глобальні: здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі, знання особливостей та тенденцій розвитку об’єкту та предмету дослідження, вміння проводити дослідження галузевого, регіонального та міжнародного характеру та масштабу.

- спеціальні (фахові): розуміння основ біржової діяльності а АПК, знання інструментів біржової діяльності в АПК, вміння аналізувати основні завдання при веденні біржової діяльності в АПК

Остання редакція: 22.01.16

Публікаціі з предмету