Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка виробництва та переробки сільськогосподарської продукції

Метою дисципліни є розкриття особливостей економіки окремих видів сільськогосподарського виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, їх взаємодії, визначення їх місця в агропромисловому комплексі та перспективних напрямків розвитку.

Завданнями дисципліни є :

У процесі викладання дисципліни реалізуються наступні завдання:

-     визначення місця та ролі окремих видів діяльності у сфері сільського господарства та переробки продукції в національній економіці;

-     з’ясування сучасного стану окремих видів діяльності у сфері сільського господарства та переробки продукції і особливостей їх розміщення;

-     визначення стану розвитку ринків продукції рослинництва і тваринництва, їх експортного потенціалу та особливостей функціонування;

-     оволодіння підходами до оцінки показників ефективності виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;

-     окреслення перспектив розвитку окремих видів діяльності у сфері сільського господарства та переробки сільськогосподарської продукції.

Перелік компетентностей:

загальні: здатність до аналізу і синтезу, розв’язання проблемних питань, прийняття рішень; здатність спілкуватися з експертами з у галузі зерновиробництва і зернопереробки; здатність застосовувати знання на практиці; розвиток дослідницьких навичок та умінь;

-       глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, уміння проводити дослідження національного і міжнародного характеру та масштабу, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

спеціальні (фахові): визначення місця, ролі та стану виробництва і переробки зерна в національній економіці; визначення стану розвитку ринку зерна та продуктів його переробки, експортного потенціалу та особливостей функціонування даного ринку; оволодіння підходами до оцінки показників ефективності виробництва та переробки зерна; окреслення перспектив розвитку зерновиробництва.

Остання редакція: 22.01.16

Публікаціі з предмету