Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Конкурентоспроможність підприємства (каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета науки— формування у студентів сучасної системи знань про управління конкурентоспроможністю організації.

Завдання науки— вивчення основних теоретичних засад управління якістю та конкурентоспроможністю організації, набуття практичних умінь та навичок щодо аналізу ринкової ситуації і конкурентоспроможності підприємства, вибору та реалізації конкурентної стратегії, побудови системи управління конкурентоспроможністю та якістю на підприємстві.

Перелік компетентностей,

-       загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

-       глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

- спеціальні (фахові):здатність оцінити місце науки серед інших наук, вміння формулювати задачі, які стоять перед наукою

Остання редакція: 11.03.19

Публікаціі з предмету