Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація виробництва (Каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Предмет, метод і завдання дисципліни. Організаційні основи підприємства Виробнича система та її організаційне проектування Виробничий процес і організаційні типи виробництва. Спеціалізація, диверсифікація та концентрація виробництва Організація трудових процесів і робочих місць Організація використання земельних ресурсів АПФ Організація кругообігу основних засобів. Організація використання і ремонту техніки та обладнання АПФ Організація транспортного, складського і енергетичного господарства АПФ Організація виробництва в галузях рослинництва АПФ Організація виробництва в галузях тваринництва АПФ Організація кормо-виробництва Організація виробництва в галузях промислової сфери АПФ Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції АПФ

В.Г.Андрійчук, П.В.Коваль, 180 годин.

Остання редакція: 13.07.16

Публікаціі з предмету

  • Організація виробництва (Менеджмент агробізнесу) (520 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань дисципліни «Організація виробництва» освітній ступінь бакалавр галузь знань «управління та адміністрування» спеціальність   «Менеджмент» спеціалізація (освітня програма) «Менеджмент агробізнесу»07 Липня 2016 р.