Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Планування і контроль на підприємстві(каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета науки: у теоретичному плані вона покликана поглибити фундаментальні знання щодо методології прогнозування і планування розвитку агропромислових формувань,   прикладному - закласти базові знання з організації і методики розробки планів підприємств та їхніх підрозділів.

Завдання науки- оволодіння методами планування; розвиток навичок планово-розрахункової, економічної та організаційної роботи зі складання, обґрунтування і контролю за ходом виконання плану діяльності підприємства та його підрозділів на певний період.

Перелік компетентностей, які  формуються при вивченні теми:

-  загальні: здатність до аналізу і синтезу, базові загальні знання, навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), етичні зобов’язання, здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність працювати самостійно, бажання досягти успіху;

- глобальні: здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі, знання особливостей та тенденцій розвитку об’єкту та предмету дослідження, вміння проводити дослідження галузевого, регіонального та міжнародного характеру та масштабу.

- спеціальні (фахові): розуміння основ планування, здатність до аналізу основ державного регулювання  та підтримки сільськогосподарського виробництва, оцінка та розвиток власного бачення структурних змін в сільському господарстві України та розвитку планування в підприємствах АПК України. 

Остання редакція: 13.07.16

Публікаціі з предмету