Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління стратегічними змінами в агробізнесі (каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета курсу - розвинути стратегічне мислення, поглибити розуміння стратегії підприємства, посилити діагностичні здатності та сформувати навички щодо управління стратегічними змінами.

Завдання науки:

          ознайомлення з теоретичними засадами управління змінами;

          оволодіння навичками аналізу ресурсів підприємств АПК;

          формування уявлення про підприємство, як живий організм,  організацію, що самонавчається;

          посилення компетенцій аналізу стратегій, організаційної структури і культури підприємства та оволодіння інструментарієм їх розвитку;

формування компетенцій аналізу поведінки агентів стратегічних змін на підприємстві і використання методів впливу на них

Перелік компетентностей:

-  загальні: здатність до аналізу і синтезу, базові загальні знання, навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), етичні зобов’язання, здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність працювати самостійно, бажання досягти успіху;

- глобальні: здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі, знання особливостей та тенденцій розвитку об’єкту та предмету дослідження, вміння проводити дослідження галузевого, регіонального та міжнародного характеру та масштабу.

- спеціальні (фахові): розуміння основ управління стратегічними змінами, знання інструментів, етапів, послідовності та пріоритетів при проведенні змін, вміння аналізувати основні завдання при  проведенні стратегічних змін, засвоєння основних підходів до управління стратегічними змінами підприємства та основ діагностики базових параметрів змін, розуміння критерії та варіантів проектування змін на підприємстві.

Остання редакція: 11.03.19

Публікаціі з предмету