Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ми знаємо про економіку більше, коли знаємо її історію!

Багатьма видатними дослідниками, праці яких сьогодні вважаються класичними, було поставлено питання про важливість вивчення історії економічної думки для розвитку економічної теорії, розуміння особливостей функціонування сучасного світу, сприяння розширенню економічного мислення та інтелектуального зростання не тільки економістів, а й представників інших галузей знань (соціології, філософії, політики тощо). Серед них варто назвати, зокрема Й.Шумпетера («Чому ми вивчаємо історію економічної науки?», 1954), Д.МакКлоскі («Чи є корисним минуле для економічної науки?», 1976), Л.Роббінса («Чому розумні люди, які вивчають економічну теорію, надають значення історії цієї дисципліни?», 1979-1981), Т.Негіши («Навіщо ми вивчаємо історію економічної науки?», 1989).

Ці питання ставили собі не тільки видатні науковці минулого. Власну думку висловили і студенти 4 курсу спеціальності «Економічна теорія».

 

«Важливо пам’ятати, що майбутнє відштовхується від теперішнього, а воно в свою чергу – від минулого. Щоб мати можливість вирішити сучасні проблеми, оминути їх, чи навіть сформулювати нормативну теорію подолання цих проблем, нам необхідно звертатися до «цивілізаційного досвіду», який зберігається, головним чином, у дослідженнях і висновках науковців, наукових шкіл та їх послідовників».

Михайло Пашков


«До вивчення предмета «Історія економічної думки України» не уявляєш, наскільки потужною є українська думка. Її масштаби. Це неймовірно, читати і розуміти, що, наприклад, Миколу Зібера шанував Карл Маркс, а до праць цього економіста звертався також і Джон Хікс».

Марія Матвієнко


«Дисципліна «Історія економічної думки України» належить до надзвичайно актуальних та інтегральних курсів при підготовці теоретиків та практиків у галузі економічних знань в Україні. Особливе значення вона має для сучасного етапу економічного розвитку нашої держави та її подальших перспектив. Адже вітчизняний господарських комплекс досі знаходиться у перехідному стані, що вимагає продуманого обрання подальших шляхів його розвитку і модернізації. А зробити це без фундаментального розуміння і глибоких знань з царини вітчизняної економічної думки неможливо, оскільки саме думка відображає настрої та очікування, випереджає поточну ситуацію, даючи прогностичне бачення подальших перспектив».

Яна Христюк


«Вивчення «Історії економічної думки» сприяє формуванню економічної культури майбутніх фахівців, відіграє фундаментальну роль у становленні економіста-практика, дослідника й педагога, адже формує в нього критичне мислення, системне бачення соціально-економічних процесів і явищ».

Юлія Корощенко


«Важко уявити економічну науку без історичного аспекту і методології історичної науки, адже за відсутності таких, економісти просто займалися б описанням реалій господарського життя, не вміючи формулювати економічні закони і закономірності, розуміти процеси та причинно-наслідкові зв’язки, що відбуваються в економіці…

Останні роки можемо спостерігати тенденцію відходу теоретичних наук на другий план порівняно з прикладними науками. Чим це може загрожувати – нескладно уявити. Кому потрібні економісти, які здатні лише прослідковувати динаміку зміни тих чи інших показників, при цьому не маючи жодного уявлення щодо екзогенних та ендогенних факторів, що призводять до таких змін, та що найважливіше, не здатних дати прогнози щодо подальшого розвитку».

Сергій Бойчук

Остання редакція: 31.01.19