Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тренінг-курс «Командоутіорення та групова робота»

Остання редакція: 17.12.18

Публікаціі з предмету

  • Тренінг-курс Командоутворення та групова робота (магістерський рівень в.о.) (83.7 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни тренінг-курс «Командоутворення та групова робота» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Економіка підприємства»17 Грудня 2018 р.