Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Мікроекономіка

Мета науки: формування ринково орієнтованого економічного світогляду майбутнього учасника суспільного виробництва, здатного до  професійної  діяльності  у якості економіста, менеджера або самостійної підприємницької діяльності, а також опанування студентами знань щодо принципів та методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.

Завдання науки:надання знань про базові теоретичні положення мікроекономіки та пояснення на їх основі внутрішніх зв’язків і відносин між економічними явищами; прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу; підготовка до вивчення цієї галузі фундаментальних економічних знань в поглиблених курсах мікроекономіки, а також в прикладних дисциплінах, що базуються на мікроекономічній теорії.

Результати навчання. За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • виявляти та інтерпретувати спонукальні мотиви діяльності та прийняття рішень економічними агентами на мікрорівні ринкової системи;
  • аналізувати функціональні залежності між основними економічними параметрами теоретичних моделей та визначати очікувані результати рішень, що приймаються економічними суб’єктами  у різних ринкових ситуаціях;
  • використовувати інструментарій мікроекономічного аналізу для оцінювання раціональності вибору рішень мікросистемами та оптимізації їхньої поведінки;
  • застосовувати прийоми мікроекономічних досліджень для пояснення явищ та аналізу результатів діяльності  господарських систем.
Остання редакція: 07.04.16

Публікаціі з предмету