Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Мікроекономічний аналіз

Метою наукової дисципліни  «Мікроекономічний аналіз» є подальша систематизація знань, отриманих раніше після вивчення курсу «Мікроекономіка», істотне розширення та поглиблення знань студентів в галузі мікроекономічного аналізу поведінки фірми.

Завдання наукової дисципліни:

  • опанування знань щодо  принципів та закономірностей функціонування фірм в межах галузевих ринків;
  • формування навичок аналітичної роботи по оцінці конкурентної поведінки фірми  на ринках продукції та ресурсів,
  • поглиблення навичок щодо оцінки можливих наслідків рішень для економіки в цілому й для окремих ринків.

Результати навчанняЗа умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • аналізувати та систематизувати фактори, що визначають специфіку поведінки  фірми на продуктових та ресурсних ринках;
  • оцінювати прийняті фірмою економічні рішення;
  • виявляти закономірності взаємодії ринку і його учасників;
  • досліджувати причино-наслідкові зв’язки й прогнозувати наслідки прийнятих рішень окремими суб'єктами ринку;
  • оцінювати ефективність заходів державної політики відносно регулювання ринків і галузей.

        

Остання редакція: 10.07.17

Публікаціі з предмету