Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія наукових досліджень (К-ра Стратегії підприємств)

МЕТОДОЛОГІЯНАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

(4 кредити)

Освітній ступінь:магістр

Мета науки:надання студентам знань про загальнонаукові принципи організації дослідницького процесу в економіці, підходи до вибору методів цільових дослідницько-аналітичних процедур та порядок застосування їх результатів в практичній діяльності економіста-фахівця.

Завдання науки:формування у студентів комплексу компетентностей щодо вибору адекватних наукових засад та сукупності методів цільових теоретичних та прикладних економічних досліджень.

В результаті засвоєннянауки студенти зможуть:

·       аналізувати логіку побудови та взаємозв‘язок предмету, об‘єкту, мети та результатів наукового дослідження;

·       ідентифікувати теоретичні засади, на яких виконане певне науково-теоретичне та/або прикладне економічне дослідження;

·       визначити методологічний підхід, що застосований дослідником для опису сутності та характерних рис фрагменту економічної реальності;

·       ідентифікувати загально- та конкретнонаукові методи, застосування яких надало можливість отримати достовірні результати;

·       визначати цінність та способи застосування результатів прикладних економічних досліджень в бізнес-діяльності;

·       логічно вибудовувати методологічну конструкцію власного економічного дослідження відповідно до його напряму, цілей та очікуваних результатів;

·       планувати  дослідницький проект, формалізувати та презентувати проектну пропозицію;

·       аналізувати представлений план дослідницької діяльності, виступати опонентом щодо заявлених методології та інструментів дослідження;

·       захищати власну методологічну позицію та вибір інструментів та методів дослідження. 

Остання редакція: 25.10.16

Публікаціі з предмету