Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи управлінського консультування

Мета науки: вивчення основ управлінського консультування як професії і бізнесу та оволодіння практичними навичками організації професійного консалтингу.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс базових компетенцій з організації професійної діяльності в галузі менеджмент консалтингу та розробки консалтингового продукту.

Результати навчання. За умов успішного опанування дисципліни студент набуде навичок:

  • визначення особливостей організації бізнес-процесів в професійній консалтинговій компанії;
  • вибору ефективної організаційної структури управління консалтинговою компанією;
  • розробки системи маркетингових заходів консалтингової компанії;
  • діагностування ключової проблеми організації-замовника консалтингового продукту;
  • розробки та презентації консультаційних пропозицій щодо вирішення проблем організації-замовника;
  • побудови технологічної схеми виробництва консалтингового продукту;
  • визначення ефективної стратегії й тактики впровадження рекомендованих змін в організацію замовника;
  • розрахунку вартості консалтингового продукту, визначення показників та порядку контролю його якості;
  • формалізації ділових відношень консалтингової та клієнтської компаній, вибору моделі розподілу відповідальності консультанта  і клієнта за результативність консультаційного процесу.
Остання редакція: 07.04.16

Публікаціі з предмету