Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління витратами

Мета науки (дисципліни): систематичний виклад закономірностей формування витрат для оптимізації їх рівня і обґрунтування раціональних господарських рішень.

Завдання науки (дисципліни):

  • сформувати у студентів знання про склад витрат, побудову і функціонування системи управління витратами;
  • розвинути вміння виявляти фактори, що обумовлюють рівень витрат, і обчислювати їх вплив на кінцеві результати;
  • ознайомити студентів із методичними основами оптимізації операційної системи підприємства за критерієм витрат.

Результати навчання. В результаті вивчення науки (дисципліни) студент повинен:

  • знати, які є на підприємстві витрати, де і як вони формуються, якими має бути їх контроль, як впливати на їх величину;
  • вміти виявляти фактори, що зумовлюють рівень витрат, обчислювати їх величину за видами, місцями і носіями, аналізувати вплив структури і динаміки витрат на прибуток підприємства.
Остання редакція: 07.04.16

Публікаціі з предмету

  • Управління витратами 051 (80.8 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Економіка підприємства»17 Грудня 2018 р.
  • Управління витратами (112.5 KB)паспорт  науки «Управління витратами». Дисципліна бакалаврського рівня. 07 Вересня 2017 р.
  • Управління витратами (69.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни “Управління витратами” .Дисципліна бакалаврського рівня.14 Липня 2016 р.
  • Управління витратами (473.5 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з науки "Управління витратами"07 Липня 2016 р.