Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління знаннями підприємства

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

(3 кредити)

 

Освітній ступінь:магістр

Мета науки: набуття студентами цілісного уявлення щодо структури та функцій системи управління знаннями підприємства, засвоєння принципів менеджменту знань та оволодіння його практичним інструментарієм.

Завдання науки:формування у студентів комплексу компетентностей  щодо використання технологій роботи зі знаннями, побудови та забезпечення ефективного функціонування системи управління знаннями.

 

В результаті засвоєння науки студенти зможуть:

 

·         діагностувати ефективність інформаційних комунікацій на підприємстві; визначати ступінь задоволення інформаційних потреб працівників;  

·        організувати застосування інструментів групової роботи, використання евристичних моделей та методів;

·        застосовувати соціальні технології для створення ефективних щодо інформаційного обміну груп та команд;

·        обґрунтовувати вибір інструментів комунікацій та здійснювати їх інтеграцію відповідно до завдань щодо обробки інформації  та інтеграції знань;

·        обґрунтовувати вибір інструментів управління знаннями, які можуть бути застосовані в організації з метою упорядкування та активізації процесів формування знань;

·        розробляти програму впровадження системи управління знаннями на підприємстві та окремих інструментів менеджменту знань;

·        аналізувати процеси руху знань в організації з позицій їх залучення до формування конкурентних переваг підприємства;

·        діагностувати здатність організації до навчання та оцінювати результативність використання інтелектуального капіталу на підприємстві;

·        адаптувати систему управління знаннями підприємства до корпоративної стратегії;

·        проектувати організаційні структури управління знаннями підприємства та розробляти положення про функціональні повноваження менеджера знань.  

Остання редакція: 28.04.16

Публікаціі з предмету