Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Богдан Богдана Володимирівна

Кафедра: Кафедра адміністративного та фінансового права
Посада: Cтарший викладач, заступник завідувача кафедри
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 16 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

Вищу освіту здобула у Київському національному економічному університеті (2004 р.) за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація магістра права).

2000-2001 рр. - Печерський районний суд м. Києва (діловод). 

2005 р. - і дотепер - ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», кафедра правового регулювання економіки (асистент); кафедра фінансового права (старший викладач, заступник завідувача); кафедра адміністративного та фінансового права (старший викладач, заступник завідувача).

У 2005-2009 рр. навчалась в аспірантурі за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Дисертаційне дослідження здійснює за темою «Адміністративне судочинство у сфері публічно-правових відносин».

Напрями наукових досліджень: питання реалізації публічно-правових відносин, адміністративне та судове оскарження рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів як способи вирішення податкових спорів, розмежування та співвідношення базових категорій фінансового права тощо.

Основні публікації за останні 5 років:

1. Богдан Б. В. Адміністративне судочинство як складова судової та адміністративно-правової реформ. Правове регулювання економіки. 2014. Вип. 14. С. 172-182.

2. Богдан Б. В. Предмет оскарження в податкових спорах. Правове регулювання економіки. 2015. Вип. 15. С. 87-96.

3. Богдан Б. В. Посада помічника-консультанта в системі Апарату Верховної Ради України. Правове регулювання економіки. 2017. Вип.16. С. 130-140.

4. Богдан Б. В. Адміністративний процес у контексті здійснення адміністративного судочинства. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Адміністративне право та процес України: пріоритетні напрями розвитку в умовах демократизації».  Запоріжжя: ЗНУ, 2015. С. 125-129.

5. Богдан Б. В. Актуальні питання правового забезпечення нагляду за аудиторською діяльністю. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті». Дніпро: ГО «Правовий світ». 2017. С. 77-79.

6. Адаптація національного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом: монографія. Б. Богдан., Л. Борець, Е. Дмитренко та ін.; за заг. ред. О. Кузьменко. Київ: Видавничий центр «Кафедра» (у співав.). 2019. 678 с.

Навчальні дисципліни, які викладає: фінансове право, податкове право, вирішення податкових спорів (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти), фінансовий процес, вирішення податкових спорів (другий (магістерський) рівень вищої освіти).

Підвищення кваліфікації: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України, відділ проблем державного управління та адміністративного права (наказ директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України №15-к від 12.02.2015 р.); Інститут післядипломної освіти за програмою "Мовний бренд сучасного професіонала" (Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 04.12.2020 р.) та за програмою "ІТ-платформа освітньої діяльності викладача (рівень І)" (Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 24.12.2020 р.)

Контактна інформація: 

сл. тел. (044) 489-09-33

e-mail: fp_bogdan@ukr.net

Індивідуально-консультативні години: 

14:15 - 15:15, п'ятниця, нижній тиждень - online

11:15 - 12:15, понеділок, верхній тиждень - online

кабінет 320, 3 поверх, 5 корпус КНЕУ, 

Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана",

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81