Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кузьменко Оксана Володимирівна

Кафедра: Кафедра адміністративного та фінансового права
Посада: Завідувач кафедри, Заступник директора інституту з наукової роботи, Голова Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 26.006.09
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

В 1993 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені Горького, спеціальність «вчитель російської мови та літератури». В 1997 році закінчила Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «правознавство». В 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції в Україні» зі спеціальності 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. В 2005 захистила докторську дисертацію на тему «Адміністративний процес у парадигмі права» зі спеціальності 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

В 2007 р. отримала вчене звання професор кафедри адміністративного права і процесу. Полковник поліції.

З 1992 р. по 1997 р. працювала в органах внутрішніх справ.

З 1997 р. по 2019 р. працювала на науково-педагогічних посадах у Київському національному університеті внутрішніх справ (Національна академія внутрішніх справ). За цей період послідовно займала посади викладача, старшого викладача, заступника начальника, начальника кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ.

З 2007 р. По 2017 р. була членом Наукової ради Вищого адміністративного суду України.

З 2019 року працює на посаді заступника директора Юридичного інституту Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

2021 року указом Президента України присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки

 

Напрями наукових досліджень:

В умовах сьогодення започаткувала нове розуміння системи адміністративного процесу, розробила і запровадила теоретичні основи адміністративно-процесуального права, є основоположником теорії адміністративної процедури, дослідила її співвідношення з адміністративним процесом, продовжує активно займатися теорією адміністративних послуг та їх процесуальної регламентації. Була одним з теоретиків, які розробляли міграційну політику держави, приймала активну участь у теоретичних напрацюваннях міграційного права.

 

5 основних публікацій за останні 5 років:

2020

Kuzmenko Oksana, Chorna Viktoriia, Oleg Padalka, Mansur Mamanazarov Problems of Receiving Services in the Digitalization Mode in the Field of Medicine Circulation. Atlantis Press. Available Online 23 March 2020. P.168-174. DOI. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.021 https://www.atlantis-press.com/proceedings/isc-sai-20/125937238

IRYNA PYVOVAR, OKSANA KUZMENKO, TETIANA MINKA, ОLENA MYKOLENKO, YURIY PYVOVAR. JUDICIAL CONTROL AS A MEANS OF ENFORCEMENT OF JUDICIAL DECISIONS IN MODEL CASES: STATE AND PROSPECTS IN UKRAINE. JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCES. Volume: 23 Issue: 2 Pages: 233-270 Published: MAR 2020. WOS:000546190900008

Stepan Goncharuk, Oksana Kuzmenko, Anatolii Berlach, Khrystofor Yarmaki, Taras Gurzhii. Establishment Of The Institute Of Administrative Responsibility In The Legal System Of Ukraine. JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCES. Vol. 23, issue 2/С. 2020 P. 235-260.

Кузьменко О.В. Сутність та особливості окремої ухвали як процесуального рішення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Запорізькі правові читання» (19-20 травня 2020). Запоріжжя. С.116-117.

Адміністративне право України. Повний курс: підручник / за ред. В. Галунька, О. Правоторової. Видання третє. Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020. 466 с.

2019:

Кузьменко О.В., Чорна В.Г. Адміністративно-правове регулювання торгово-економіччних відносин України та Чорногорії. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. №4. С.116-119.

Pyvovar I., Kuzmenko O., Chorna V., Matselyk T., Pyvovar Yu. Technology Application of Normative Evidence for Resolving Administrative Disputes Concerning the Operation of Small Architectural Forms and Temporary Structures. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8, Issue-3, Sept. 2019. P. 5226-5233. Retrieval Number: C5886098319/2019©BEIESP DOI:10.35940/ijrte.C5886.098319

Pyvovar I., Kuzmenko O., Chernaya V., Muratova D., Pyvovar Yu. Conclusions of medical-social expert and military-medical commissions as an object of an appeal to public authorities: administrative legal analysis. Georgian Medical News, No 3 (288). 2019. P. 139-146URL. www.geomednews.org

O. Kuzmenko, V. Chorna Topical Issues of Consideration by the Administrative Courts of Proceedings on the Cases on the Administrative Claims Related to Refoulement or Compulsory Deportation and Detention of Foreigners or Stateless Persons. Право України. №4. 2019. С.136-148. doi: 10.33498/louu-2019-04-136

O. Kuzmenko, V. Chorna Special features of the legal liability in Ukraine (current state of existing practice). Association agreement: driving integrational changes. Collective monograph. Accent Graphics Communications, Chicago, Illinois, USA. 2019. P. 804. (p. 244-250).

Адаптація національного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Наукова монографія. Видавничий центр «Кафедра», 2019. 678 с. (у співавторстві)

Кузьменко О.В. Протидія корупції в Україні на підставі використання європейського досвіду. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу» (м. Київ, 15 березня 2019 року). С.99-109.

2018:

Kuzmenko O.V., Matselyk T.O, Chorna V.H., Financial Offenses in the Circulation of Medicines in the Context of Globalization. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4 (2018) No. 5, p. 143–152. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-143-152.

Kuzmenko O.V., Drozd O.Yu., Chorna V.H., Financial control as economic countering corruption in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4 (2018) No. 4, p. 203–209. DOI: http://dx.doi.org/10.34033/2134-8960/2018-4-4-203-209.

Кузьменко О.В. Протидія корупції в Україні на підставі використання європейського досвіду. Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15 березня 2019 року). С.99-109.

 

Навчальні дисципліни, які викладає: 

фінансове право, дисципліни адміністративно-правового циклу

 

Підвищення кваліфікації:

Scientific pedagogical internship "Legal education of the future: prospective and priority directions of scienntific research", Nov. 27 - Dec. 1, 2017, Lublin, Republic of Poland

Scientific and pedagogical internship "Legal education in Ukraine and EU Countries: challenges and ways of improving" Nov. 16 - Dec. 28, 2020, Cuiavian University in Wloclawek, Republic of Poland

 

Контактна інформація:

тел. сл. (044) 489-09-33

e-mail: kov2101@gmail.com

кабінет 303, 3 поверх, 5 корпус КНЕУ,

Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана",

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81