Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кримінологія

Остання редакція: 08.11.16

Публікаціі з предмету

  • Кримінологія (202 KB)методичні матеріали  з вивчення навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти , галузі 08 «Право», спеціальності 081 «Правознавство», освітньо-професійної програми  «Правознавство»26 Жовтня 2019 р.