Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Адвокатура

Остання редакція: 29.10.19

Публікаціі з предмету

  • Адвокатура (88.5 KB)методичні матеріали  з вивчення навчальної дисципліни «Адвокатура» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти , галузі 08 «Право», спеціальності 081 «Правознавство», освітньо-професійної програми  «Правознавство»26 Жовтня 2019 р.