Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Адвокатура

Адвокатура

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Історія розвитку адвокатури на Україні.
Тема 2. Поняття адвокатури та принципи її організації та діяльності в Україні .
Тема 3. Загальна характеристика нормативно-правових гарантій адвокатської діяльності.
Тема 4. Здійснення захисту та представництва інтересів адвокатами по кримінальним справам.
Модуль ІІ.
Тема 5.  Участь адвокатів у цивільному процесі
Тема 6. Види правової допомоги юридичним особам
Тема 7. Адвокатська етика як засада функціонування адвокатури
Тема 8. Загальна характеристика стандартів адвокатської діяльності
Викладацький склад:
доцент, кандидат юридичних наук С.С. Аскеров

доцент, кандидат юридичних наук Ю.М. Нечипорук
Тривалість:  67  год., кредити ЕСТS — 2, семестр — 1.
Форми та методи навчання.
Навчальні лекції (загальний обсяг — 36 академічних годин),
семінарські та практичні заняття (загальний обсяг — 32  академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 18 академічних годин).
Оцінювання
Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 11.05.16

Публікаціі з предмету

  • Адвокатура (491.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Адвокатура»08 Листопада 2016 р.
  • Адвокатура (84.5 KB)паспорт з науки «Адвокатура»08 Листопада 2016 р.
  • Адвокатура (86.5 KB)паспорт щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Адвокатура”  .Дисципліна бакалаврського рівня. 24 Вересня 2015 р.
  • Адвокатура (336 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Адвокатура” 14 Вересня 2015 р.