Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Європейське контрактне право

МЕТА:
–    опанувати механізм правової оцінки конкретних ситуацій щодо укладання контрактів у господарському обороті, виконання ї умов, захисту прав сторін договірних забов’язань при реалізації норм національного права європейських країн (переважно Англії, Франції, Німеччини), а також права ЄС для оптимального вибору застосовного права при правовому забезпеченні контрактингу в процесі майбутньої професійної діяльності;
–    на прикладах компаративного вивчання таких ситуацій сформувати методологічні настонови щодо подальшого порівняльно-наукового дослідження різних правових систем, галузей та інститутів для розробки пропозиції щодо гармонізації та раціональної адаптації законодавства України до права ЄС.
          ЗАВДАННЯ: студенти мають знати:
–    положення європейських правових доктрин, які стосуються предмету, методу та принципів контрактного права;
–    основні концепції контрактів та їх класифікації в договірному праві європейських країн;
–    правові норми договірного права європейських країн та права ЄС, що визначають форму та зміст контрактів, порядок їх укладання, виконання, припинення та правового захисту інтересів сторін контрактних забов’язань.
 

Остання редакція: 05.09.11

Публікаціі з предмету