Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародне митне право

МЕТА:
–    вивчання основних способів та методів міжнародно-правового регулювання міждержавних митних відносин;
–    аналіз основних джерел та з’ясування правового статусу суб’єктів міжнародного митного права, зокрема України.
       ЗАВДАННЯ:
–    освідомлення студентами основних характеристик нормативного регулювання відносин, що складаються між державами під час їх співробітництва та взаємодопомоги з митних питань;
–    ознайомлення студентів з системою міжнародного митного права;
–    засвоєння студентами основних принципів та ситемних закономірностей формування міжнародно-правової бази (як правило, дво- чи багатосторонніх договорів) регулювання міжнародних митних відносин.
 

Остання редакція: 05.09.11

Публікаціі з предмету