Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародне торгове право

МЕТА: 
  -    ознайомити студентів юридичного факультету магістерського рівня із загальними засадами  функціонування міжнародної торгової системи;            
–    допомогти студентам зрозуміти специфіку правового регулювання сучасних торгових відносин;
–    розкрити основні положення та порядок встановлення торгових відносин між державами, фізичними та юридичним особами.
         ЗАВДАННЯ: навчити студентів
1.    правильно розуміти та застосовувати термінологічний масив системи міжнародного торгового права;
2.    використовувати юридичні поняття та категорії в необхідних випадках;
3.    самостійно проводити міжнародно-правовий аналіз сучасних  проблем в сфері торгівлі.
 

Остання редакція: 05.09.11

Публікаціі з предмету

  • Міжнародне торгове право (86 KB)паспорт навчальної дисципліни «Міжнародне торгове право» .Дисципліна магістерського рівня. 28 Жовтня 2016 р.