Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Система міжнародних організацій

МЕТА:
–    вивчення основних засад функціонування міжнародних економічних організацій;
–    аналіз системи сучасних міжнародних економічних організацій;
–    дослідження сучасного стану та перспектив співпраці України з міжнародними організаціями.
       ЗАВДАННЯ:
–    студенти повинні отримати чітке уявлення про основні засади організації та діяльності міжнародних економічних організацій;
–    засвоїти правила та процедури їх діяльності.
 

Остання редакція: 05.09.11

Публікаціі з предмету

  • Система міжнародних організацій (59 KB)паспорт  навчальної дисципліни «Система міжнародних організацій»03 Лютого 2016 р.
  • Система міжнародних організацій (152.7 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Система міжнародних організацій»30 Жовтня 2015 р.