Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародне економічне право

https://drive.google.com/file/d/1XFLW6212g4sdFeA1zVxO6LqIwsCEdElx/view?usp=sharing

МЕТА:
                   Всебічне і глибоке розуміння студентами змісту сучасних міжнародних економічних відносин та ролі міжнародного економічного права в їх регулюванні.
       ЗАВДАННЯ:
                  - оволодіння системою норм та принципів міжнародного економічного     
                     права як складової частини міжнародного публічного права;
                  - засвоєння і усвідомлення студентами таких міжнародно-правових
                     категорій як норми і принципи міжнародного економічного права, його
                     джерела, міжнародні економічні організації тощо;
                  - навчити студентів аналізувати систему міжнародно-правових актів, що
                     містять відповідні правові норми та принципи.
 

Остання редакція: 22.06.20

Публікаціі з предмету

  • Міжнародне економічне право 6Ю01 (234.9 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право»  27 Вересня 2018 р.
  • Міжнародне економічне право 6М01 (234.3 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право» 6М0127 Вересня 2018 р.
  • Міжнародне економічне право 6Ю01 (84 KB)ппаспорт  навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право» 28 Жовтня 2016 р.
  • Міжнародне економічне право 6М01 (28.1 KB) паспорт навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право» 28 Жовтня 2016 р.