Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

МЕТА:
допомогти студентам спеціальності «Правознавство» оволодіти сферою правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні шляхом засвоєння знань про систему відповідних законодавчих актів та набуття практичних умінь у відповідній галузі правозастосування.
          ЗАВДАННЯ:
–    допомогти студентам глибоко засвоїти теоретичні положення правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, систему відповідного законодавства;
–    сформувати вміння застосовувати відповідні нормативно-правові акти при вирішенні практичних ситуацій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
 

Остання редакція: 05.09.11

Публікаціі з предмету