Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

https://drive.google.com/file/d/1-LJymSOWuk986WwWL6Xao0V1yGHvLlOH/view?usp=sharing

Мета дисципліни - забезпечити комплексними знаннями щодо внутрішньодержавних (національних) та міжнародних нормативно-правових актів, що розкривають положення сфери правового забезпечення і регулювання зовнішньоекономічної діяльності, взагалі, і в Україні – зокрема, шляхом засвоєння знань про систему відповідних норм та набуття практичних умінь у даній галузі правозастосування.

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни «Правове регулювання ЗЕД» єзасвоєння студентами:

  • теоретичних основ правового регулювання в забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;
  • систему відповідних національних і міжнародних нормативно-правових актів;
  • правового статусу національних та іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
  • тарифних та нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
  • способів укладання та форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
  • вимог до деяких видів зовнішньоекономічних операцій та їх нормативно-правового регулювання та правового оформлення та проведення та інше.

 

Остання редакція: 22.06.20

Публікаціі з предмету