Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Чеботарьова Людмила Іванівна

Кафедра: Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 48 років
Біографія:

Закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка в 1971 році, філолог, романо-германські мови та літератури. За програмою Світового Банку і КНЕУ працювала керівником групи перекладачів, яка складалася з кращих студентів факультету МЕіМ, на семінарах "Sound Bank Management Training Program" у 1995 та1997 роках. Нагороджена грамотою Держміськадміністрації. 

Graduated from Lviv Ivan Franko State University in 1971, philologist, Romano-Germanic languages and literatures. In 1995-1997 was Head of Translation Team as part of the World Bank "Sound Bank Managament Training" Program.The Translation Team comprised top students of the Kneu University, International Economics and Managament Faculty.Participated in numerous pilot seminars of the World Bank and EDI.Awarded with several certificates.