Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародна економічна діяльність України» напряму підготовки 6401

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у сфері міжнародної економічної діяльності України.

Завдання дисципліни: формування системи знань у сфері міжнародної економічної діяльності України, а також набуття практичних навичок щодо організації, регулювання та здійснення комерційних, інвестиційних та фінансових операцій у міжнародній економічній діяльності України.

Результати навчання:

За умовуспішного виконання вимог щодо опанування дисциплінистудент зможе:

-        аналізувати стан міжнародної економічної діяльності України за основними формами;

-        оцінювати ефективність регулювання міжнародної економічної діяльності України з точки зору суб’єктів господарювання та дотримання  національних економічних інтересів України;

-        виконувати економічні розрахунки щодо перспектив міжнародного співробітництва України;

-        здійснювати маркетингові дослідження міжнародних ринків товарів і послуг;

-        оцінювати стан та перспективи міжнародної міграції  України;

-        аналізувати і оцінювати стан та перспективи міжнародного науково-технологічного співробітництва України, виробництва, міжнародних коопераційних зв’язків іноземної, зарубіжної інвестиційної діяльності України;

-        аналізувати міжнародні валютно-фінансові операції України;

-        аналізувати вплив глобальних проблем та ризиків на здійснення міжнародної економічної діяльності України.

Методичні матеріали з дисципліни Міжнародна економічна діяльність України» напряму підготовки 6401

Остання редакція: 28.09.16