Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (напрям в підготовки 6601/1 та 6601/2)

Мета науки: надання студентам теоретичних і прикладних знань у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій,достатніх дляроботи за фахом на підприємстві, що здійснює  зовнішньоекономічну діяльність.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-         окреслювати сучасну мотивацію виходу підприємств на зовнішній ринок;

-         обирати ефективну стратегію розвитку підприємства та форму виходу на зовнішній ринок;

-         обирати оптимальний митний режим та метод нарахування митної вартості товарів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

-         визначати доцільність використання торговельних посередниківпри здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

-         використовувати  найбільш ефективні техніки підготовки, укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів;

-         обирати найбільш оптимальні базисні умови поставки міжнародних торговельних термінів Інкотермс 2010 при здійсненні зовнішньоекономічних операцій;

-         виявити зовнішньоекономічні ризики у діяльності підприємства та обрати найбільш ефективні методи їх мінімізації;

-         на основі аналізу законодавчих, нормативно-правових актів України, а також міжнародних конвенцій, звичаїв, приймати професійні рішення у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства адекватні національній та міжнародній економічній політиці.

Методичні матеріали з дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства" (напрям в підготовки 6601/1 та 6601/2)

Остання редакція: 04.08.20

Публікаціі з предмету