Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Глобальна економіка

Мета науки: формування розуміння умов і факторів становлення, механізмів та інструментів функціонування глобальної економіки, усвідомлення власної та колективної інтелектуальної місії для прийняття адаптивних, раціональних креативних управлінських рішень.

Завдання науки: сформувати комплекс знань щодо: природи і закономірностей становлення глобальної економіки; засобів і потенціалу антициклічного регулювання глобальних економічних процесів; механізмів функціонування глобальних ринків; сучасних стратегій конкурентного лідерства глобальних корпорацій; процесів і моделей економічної регіоналізації в глобальних умовах; природного, технологічного та людського ресурсів глобальної економіки; цивілізаційних вимірів глобальних економічних процесів; напрямів і пріоритетів розвитку української економіки в умовах глобалізації.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

- аналізувати передумови, фактори, імперативи, закономірності та сучасні тенденції становлення глобальної економіки;

- оцінювати ефективність процесів глобальної корпоратизації бізнесу; форм і моделей регіональної економічної інтеграції;

- характеризувати закономірності інституціоналізації економічного розвитку;

- аналізувати і прогнозувати характер та глибину суб’єктної взаємодії в глобальній економіці; секторально-галузеву і регіонально-країнову структуру глобальної економіки; сучасні механізми функціонування товарних, фінансових ринків, ринків послуг і праці;

- здійснювати моніторинг глобальних економічних циклів;

- застосовувати практичний інструментарій обґрунтування та реалізації стратегій розвитку корпорацій, країн і регіонів в умовах глобалізації; методів та інструментів інноваційно-технологічного розвитку України в контексті визначених геоекономічних пріоритетів.

Методичні матеріали з науки "Глобальна економіка"

Остання редакція: 28.09.16

Публікаціі з предмету

  • Глобальна економіка (126.5 KB)Паспорт навчальної дисципліни «Глобальна економіка». Дисципліна магістерського рівня.10 Листопада 2016 р.