Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ананьєв Микола Юрійович

Кафедра: Кафедра міжнародних фінансів
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:

У 2009 році закінчив факультет Міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана»  та здобув кваліфікацію магістра з міжнародної економіки. В 2012р. закінчив "Київський національний університет ім.Т.Шевченка" та здобув кваліфікацію магістр правознавства. В 2018 році захистив кандидатську на тему «Глобальні детермінанти розвитку ринків цінних паперів». Організатор спортивних заходів серед професорсько-викладацького складу факультету Міжнародної економіки і менеджменту. 

Викладає на кафедрі наступні дисципліни : «Торгівля цінними паперами»; «Фондовий ринок»; «Міжнародні фінанси»,  «Фінанси міжнародних корпорацій», «Міжнародна фінансова аналітика», «Управління активами інститутів спільного інвестування».

Професійний розвиток:

-Свідоцтво про стажування в Українському інституті розвитку фондового ринку за програмою "Торгівля цінними паперами" від 09.01.2014р. №14/00487

-Свідоцтво про стажування в Українському інституті розвитку фондового ринку за Базовою програмою від 26.12.2016р. №16/00595

-Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою тренінг-курсів "Технології інноваційного навчання в економічному університеті" від 28.03.2014р. №12СПВ 006528

-Свідоцтво про підвищення кваліфікації в галузі дистанційних освітніх технологій від 25.04.2016 р. №12СПВ 148270-16