Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Зінченко Федір Анатолійович

Кафедра: Кафедра міжнародних фінансів
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 13 років
Біографія:

Освіта – вища. Закінчив у 2003р. Київський національний економічний університет за спеціальністю «Міжнародна економіка», здобувши кваліфікацію магістра з міжнародної економіки. Вступив до аспірантури очної форми навчання за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» (код 08.00.02) на кафедру міжнародних фінансів ДВНЗ «Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана».
Викладає на кафедрі міжнародних фінансів дисципліни: «Міжнародні фінанси», «Фондовий ринок», «Торгівля цінними паперами».