Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансові інвестиції

Мета науки: формування знань майбутніх фахівців з фінансування інвестиційних проектів про базові теоретичні засади фінансового інвестування, методи та підходи аналізу інвестиційного портфеля, формування вмінь та навичок щодо застосування цих знань у роботі в процесі управління фінансовими інвестиціями.

Завдання науки: сформувати у студентів теоретичну і методологічну базу, необхідну для подальшого оволодіння практикою управління фінансовими інвестиціями комерційних банків, страхових компаній, пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування, підприємств, домогосподарств для підвищення конкурентоспроможності студентів на ринку праці відповідно до світових вимог професійної підготовки сучасних компетентних спеціалістів.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-       аналізувати організацію процесу управління фінансовими інвестиціями, інвестиційні якості цінних паперів за допомогою фундаментального і технічного аналізу;

-       планувати схеми розміщення активів у портфелі;

-       розробляти інвестиційну політику і стратегію;

-       розробляти та  прогнозувати зміни кон’юнктури фінансового ринку;

-       організовувати взаємодію індивідуальних та інституційних інвесторів в процесі фінансового інвестування;

-       аналізувати інвестиційну діяльність недержавних пенсійних фондів;

-       аналізувати інвестиційну політику інститутів спільного інвестування.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету

  • Фінансові інвестиції 6.030508 (496.5 KB)навчально-методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Фінансові інвестиції».05 Жовтня 2017 р.
  • Фінансові інвестиції (72.5 KB)з навчальної дисципліни «Фінансові інвестиції» 05 Жовтня 2017 р.