Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інвестиційний менеджмент

Мета дисципліни: формування системи знань про закономірності й особливості управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві.

 Завдання дисципліни: сформувати у студентів свої професійні інтереси, що дозволить визначити своє потенційне місце у структурі народного господарства та бізнесу, а також підвищити їх конкурентоспроможність на ринку праці відповідно до світових вимог професійної підготовки сучасних компетентних спеціалістів.

 Результати навчання:

 За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

-         аналізувати: інвестиційний  ринок, бізнес-плани реальних інвестиційних проектів,

-                                 планувати грошові потоки інвестиційних проектів,

-         визначати показники фінансової та економічної оцінки ефективності реалізації реального інвестиційного проекту, оптимальну структуру капіталу при фінансування інвестиційних проектів,

-         вміти розробити стратегію і тактику формування і реструктуризації підприємств, тактичних рішень щодо вибору фінансових активів для інвестування та прогнозів змін кон’юнктури  ринку;

-         оцінювати ефективність інвестиційних рішень (вибору фінансових активів для портфельного інвестування) та ефективності управління на підприємстві;

-         володіти методами технічного і фундаментального аналізу та оцінювання ризиків з метою визначення інвестиційної привабливості фінансових активів, прогнозування змін їх ринкової вартості.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету