Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Проектно-кошторисна справа

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі організації проектно-кошторисної справи в Україні.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

-    аналізувати склад і структуру проектної і кошторисної документації;

-    оцінювати ефективність проектних рішень, виявляти проблемні точки, пропонувати заходи щодо їх усунення;

-    формувати портфель реальних інвестиційних проектів;

-    виконувати економічні розрахунки для укладання кошторисів різних видів;

-    формувати ціну на будівельну продукцію;

- аналізувати джерела фінансування будівельно-монтажних, проектно-вишукувальних та інших видів капітальних робіт;

- розробляти та опрацьовувати передпроектну, проектну і кошторисну документацію;

-  опрацьовувати тендерну документацію, визначати оптимальних потенційних підрядників та інших виконавців робіт;

-  обирати найбільш ефективні методи і способи реалізації проектів;

-  аналізувати і оцінювати показники ефективності реалізації проектів.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету