Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Венчурне фінансування

Мета дисципліни: надання студентам теоретико-методологічних знань з венчурного підприємництва та практичних навиків оволодіння методами залучення і розміщення венчурного капіталу в об’єкти венчурного інвестування для використання у практичній професійній діяльності.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для прийняття фінансово-інвестиційних рішень, пов'язаних з функціонуванням венчурного капіталу, застосування інструментарію аналізу ефективності та доцільності таких рішень.

Результати навчання: за умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

–     аналізувати стан ринкувенчурного капіталу та зміни його кон’юнктури;

–     здійснювати обґрунтування та відбір джерел венчурного капіталу та інструментів венчурного фінансування для реалізації інноваційних проектів;

–     розробляти фінансово-інвестиційні стратегії та бізнес-моделі стартапів;

–     застосовувати методи оцінки вартості інноваційної компанії та визначати частку венчурного інвестора;

–     оцінювати та визначати найбільш вигідні підходи до формування структури акціонерного капіталу інноваційних компаній для венчурних інвесторів та підприємців;

–     застосовувати фінансові інструменти для структурування угоди з венчурним інвестором;

–     оцінювати та аналізувати ефективність венчурних проектів з метою визначення доцільності здійснення інвестицій в умовах значного ризику;

–розробляти бізнес-план венчурної компанії та презентувати венчурний інноваційний проект;

–     сформувати і розвинути вміння аналізувати та оцінювати ефективність діяльності венчурних фондів.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету