Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Іванова Лариса Іванівна

Кафедра: Кафедра аудиту
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 23 роки
Біографія:

У 1986 році закінчила Рівненський інститут водного господарства, спеціальність гідромеліорація. У 2000 році закінчила Український фінансово-економічний інститут − напрям підготовки «Економіка і підприємництво».

Працювала інженером в науково-дослідному інституті «УкрНДІагропроект».

З 1997 р. до 2003 р. – в Українському фінансово-економічному інституті на посаді зав. лабораторією кафедри інформаційних систем та технологій.

З 2003 р. до теперішнього часу працює на посаді старшого викладача кафедри аудиту ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».

Має свідоцтва і сертифікати провідних розробників з інформаційних систем, а саме: сертифікат корпорації «Інтелект Сервіс»; сертифікат корпорації ««Галактика ERP 9.1: Оперативний та бухгалтерський облік»; сертифікат «Парус-Бухгалтерія», сертифікат фірми «HakersDising»; сертифікат користувача систем управління «IS-pro»; сертифікат користувача базового рівня прикладного програмного рішення «CaseWare».

Дисципліни, які викладає: «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Інтегровані інформаційні системи в обліку і оподаткуванні», «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях», «Міжпредметний тренінг».