Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Петрик Олена Анатоліївна

Кафедра: Кафедра аудиту
Посада: Завідувач кафедри
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 28 років
Біографія:

Петрик Олена Анатоліївна д.е.н., професор, сертифікований аудитор України, Академік
академії економічних
наук України, завідує кафедрою аудиту з 2012 року.

ORCID: 0000-0003-1881-9412

Google Scholar     https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=0AtJr40AAAAJ

Scopus  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204722075 

Web of Science   K-9720-2018

У 2004 році захистила докторську дисертацію на тему «Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти».Закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка (нині КНЕУ), пройшла шлях від асистента до професора та завідувача кафедри, має практичний досвід роботи на підприємстві та у сфері аудиторської діяльності, закордонних стажувань.

Сертифікований аудитор України з 1995 року, член експертної ради ВАК України з 2005 року по 2011 рік, з листопада 2011р. по січень 2014р. член експертної ради з проблем секторального розвитку та підприємництва Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки України, член спеціалізованої вченої ради ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», член редколегії кількох фахових видань, експерт Вищої акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України за фахом «Облік і оподаткування».

Співпрацює з професійними організаціями бухгалтерів та аудиторів, є учасником проекту Світового банку STAREP.

Академік Академії економічних наук України за спеціальністю «Облік та аудит».

Гарант освітньо-професійної програми «Диджитал-облік» на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Здійснює наукове керівництво магістерськими дипломними роботами, дослідженнями аспірантів та докторантів.

Нагороди:

- у 2006 р. нагороджена знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України;

- у 2012 р. нагороджена Знаком «Заслужений працівник КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

- у 2016 р. за особисті досягнення у сфері аудиторської діяльності, а також розвитку бухгалтерської професії, за постійну організаційну та іншу підтримку діяльності АПУ нагороджена «Знаком пошани Аудиторської палати України»;

- у 2016 р. за активне багаторічне сприяння розвитку аудиторської діяльності в Україні ВПГО «Спілка аудиторів України» нагородила нагрудним знаком «За високий професіоналізм»;

- у 2017 р. за вагомий особистий внесок у забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм рішенням засідання Кабінету Міністрів України нагороджена Почесною Грамотою.

Має низку відзнак КНЕУ, у тому числі нагороджена Почесною Грамотою КНЕУ за досягнення високих успіхів в інноваційній діяльності за підсумками 2017 року.

Дисципліни, які викладає: «Аудит», «Дью ділідженс підприємств», міжпредметний тренінг, «Аудит та економічний аналіз: теорія, методологія, організація», "Аудит сталого розвитку".