Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управлінські імперативи МСФЗ (К-ра Бухгалтерського обліку)

Остання редакція: 06.07.16

Публікаціі з предмету

  • Управлінські імперативи МСФЗ (90.5 KB)паспорт з науки «Управлінські імперативи МСФЗ»   для спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація (освітня програма) «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8О05 «Управлінський облік і контроль»31 Жовтня 2017 р.