Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерський облік (Кафедра бухгалтерського обліку)

Дисципліна “Бухгалтерський облік” забезпечує можливість оволодіти знаннями з обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських процесів.
Мета дисципліни - формування системи знань з теорії та практики бухгалтерського обліку на підприємствах; підготовка та надання фінансової інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень.
Завдання дисципліни - вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання фінансової інформації в управлінні.
 Предмет дисципліни - теоретико - методичні та практичні положення бухгалтерського обліку та звітності підприємств.

Остання редакція: 24.07.17

Публікаціі з предмету

 • Бухгалтерський облік 6030402 (106.5 KB)паспорт  дисципліни «Бухгалтерський облік» для спеціальності 6.030401 «Правознавство»31 Жовтня 2017 р.
 • Бухгалтерський облік 6030504 (Фінансовий облік) (95 KB)паспорт  науки «Бухгалтерський облік» модуль-1 «Фінансовий облік» для спеціальності 6030504 «Економіка підприємства»31 Жовтня 2017 р.
 • Бухгалтерський облік 124 (56 KB)паспорт дисципліни «Бухгалтерський облік» для спеціальності 124 «Системний аналіз»31 Жовтня 2017 р.
 • Бухгалтерський облік 6050101 (100 KB)паспорт дисципліни «Бухгалтерський облік» для спеціальності 6.050101 «Комп’ютерні науки»31 Жовтня 2017 р.
 • Бухгалтерський облік (6030501;6030502;6030503;6030506;6030507;6030508;6030601) (118 KB)паспорт  науки «Бухгалтерський облік» для спеціальностей 6030501 «Економічна теорія»; 6030502 «Економічна кібернетика»; 6030503 «Міжнародна економіка»;   6030505 «Управління персоналом і економіка праці»; 6030506 Прикладна статистика»; 6030507 «Маркетинг»; 6030508 «Фінанси і кредит», 6030601 «Менеджмент»31 Жовтня 2017 р.
 • Бухгалтерський облік спец. 051,073,075,076 (117 KB)паспорт  дисципліни «Бухгалтерський облік» для спеціальностей 051 «Економічна кібернетика»; Соціально-економічна статистика»; 073 «Менеджмент бізнес-організацій»; 075 «Маркетинг»; 076 «Комерційна діяльність та логістика»; «Підприємницька діяльність»31 Жовтня 2017 р.
 • Бухгалтерський облік спец. 6030504 (Управілнський облік) (774 KB)- методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Бухгалтерський облік» модуль-1 «Управілнський облік» для спеціальності 6030504 «Економіка підприємства»31 Жовтня 2017 р.
 • Бухгалтерський облік 6030504 (Управлінський облік) (58 KB)паспорт  науки «Бухгалтерський облік» модуль-1 «Управлінський облік» для спеціальності 6030504 «Економіка підприємства»31 Жовтня 2017 р.
 • Бухгалтерський облік спец. 051,073,075,076 (739 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Бухгалтерський облік»  для спеціальності 051 «Економічна кібернетика»; Соціально-економічна статистика»; 073 «Менеджмент бізнес-організацій»; 075 «Маркетинг»; 076 «Комерційна діяльність та логістика»; «Підприємницька діяльність»31 Жовтня 2017 р.
 • Бухгалтерський облік спец.124 (373.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Бухгалтерський облік» для спеціальності 124 «Системний аналіз»31 Жовтня 2017 р.
 • Бухгалтерський облік спец.6.030402 (529 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Бухгалтерський облік»  для спеціальності 6.030402 «Правознавство»31 Жовтня 2017 р.
 • Бухгалтерський облік спец. 6030504 (Фінансовий облік) (531 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Бухгалтерський облік» модуль-1 «Фінансовий облік» для спеціальності 6030504 «Економіка підприємства»31 Жовтня 2017 р.
 • Бухгалтерський облік спец. (6030501;6030503;6030505;6030508;6030601) (568.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Бухгалтерський облік» для спеціальностей 6030501 «Економічна теорія»; 6030503 «Міжнародна економіка»;   6030505 «Управління персоналом і економіка праці»; 6030508 «Фінанси і кредит», 6030601 «Менеджмент»31 Жовтня 2017 р.
 • Бухгалтерський облік спец. 6.050101 (525.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Бухгалтерський облік» для спеціальності 6.050101 «Комп’ютерні науки»31 Жовтня 2017 р.