Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кравченко Володимир Георгійович

Кафедра: Кафедра інформатики та системології
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

 

Кравченко В.Г закінчив в 1975 році Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації», отримавши кваліфікацію «Інженер-економіст».  З 1975 року працював в Інституті кібернетики НАН України, МНДІ «Ритм» при НКТУ «КПІ», з 2002 р в Державному вищому навчальному закладі «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА».

Викладає дисципліни

         Прикладна інформатика;

         Системний аналіз соціально-економічних процесів;

         Архітектура комп’ютерних систем;

         Автоматизовані системи обробки інформації.