Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Портрети вчених КНЕУ

На сторінці представлені біобібліографічні покажчики. Видання адресовані науковцям, викладачам, студентам, аспірантам та всім, хто цікавиться досягненнями у галузі економічної науки.

 

    Федосов Віктор Михайлович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: І. Ю. Бойко, Т. О. Коноваленко ; наук. ред. В. М. Опарін, С. Я. Кондратюк]. – Київ : КНЕУ, 2021. – 104 с. : іл. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 18).

 Біобібліографічний  покажчик висвітлює життєвий шлях, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора Віктора Михайловича Федосова та містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1964–2021 рр. До покажчика увійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, відомості про наукову школу вченого, а також література про життя і діяльність  В. М. Федосова.


    Сафонов Юрій Миколайович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, Н. А. Стельмах, М. Л. Романова ; наук. ред. О. В. Мельников]. – Київ : КНЕУ, 2021. – 168 с. : іл. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 17).

 Біобібліографічний покажчик висвітлює життєвий шлях, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Юрія Миколайовича Сафонова. У покажчику представлено науковий доробок вченого за період 2008–2021 рр. – монографії, підручники, навчальні посібники, довідкові видання, статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій, періодичних виданнях, а також відомості про наукову школу вченого. Видання стане у нагоді науковцям, викладачам, аспірантам, студентам і усім, хто цікавиться досягненнями у галузі економічної науки.


     Поддєрьогін Анатолій Микитович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Бібліотека ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, М. Л. Романова ;  авт. вступ. ст.  В. К. Хлівний]. – Київ : КНЕУ, 2020. – 94 с. : іл. – (Серія «Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» ; вип. 16).

Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність кандидата економічних наук, професора Поддєрьогіна Анатолія Микитовича та містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1965-2019 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя і діяльність А. М. Поддєрьогіна. 


     Вітлінський Вальдемар Володимирович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Бібліотека ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; авт. вступ. ст. В. А. Шендеровський]. – Київ : КНЕУ, 2016. – 176 с. : іл. – (Серія «Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» ; вип. 15).

Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора Вальдемара Володимировича Вітлінського та містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1971-2016 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя і діяльність В. В. Вітлінського. 


    Колот Анатолій Михайлович біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко].  Київ : КНЕУ, 2015.  160 с.  (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 14).

 Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора Анатолія Михайловича Колота та містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1976-2015 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя і діяльність А. М. Колота.


  Лук'яненко Дмитро Григоровичбіобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко ; наук. ред. Т. В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 104 с. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 13).

 Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора Дмитра Григоровича Лукяненка та містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1982–2015 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя і діяльність Д. Г. Лукяненка.


    Осадець Семен Степанович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; авт. вступ. ст. О. О. Гаманкова]. – К. : КНЕУ, 2014. – 88 с. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 12).

 Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя та діяльності доктора економічних наук, професора кафедри страхування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Семена Степановича Осадця та містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1961–2014 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально- методичні посібники, статті з наукових збірників і періодичних видань, перелік дисертаційних і дипломних робіт, виконаних під керівництвом вченого, література про життя і діяльність С. С. Осадця.


     Нелеп Віталій Миколайович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; авт. вступ. ст.: В. Г. Андрійчук, М. Й. Хорунжий, М. М. Коцупатрий]. – К. : КНЕУ, 2014. – 80 с. : іл. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 11).

Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Віталія Миколайовича Нелепа та містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1961–2014 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя і діяльність В. М. Нелепа. Покажчик стане у нагоді науковцям, викладачам, студентам, аспірантам і всім, хто цікавиться досягненнями у галузі економічної науки.


    Савчук Володимир Сафронович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; авт. вступ. ст. Ю. К. Зайцев]. – К. : КНЕУ, 2014. – 63, [1] с. : іл. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 10).

 Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії наук України, академіка Академії економічних наук України та Академії наук вищої школи України Володимира Сафроновича Савчука і містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1964–2014 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально- методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя і діяльність В. С. Савчука.


   Мороз Анатолій Миколайович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; авт. вступ. ст.: М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна]. – К. : КНЕУ, 2014. – 105 с. : іл. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 9).

 Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну та організаційну діяльність доктора економічних наук, професора Анатолія Миколайовича Мороза та містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1969–2014 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя і діяльність А. М. Мороза. Покажчик стане у нагоді науковцям, викладачам, студентам, аспірантам і всім, хто цікавиться досягненнями у галузі економічної науки.


    Андрійчук Василь Гаврилович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; авт. вступ. ст.: В. М. Нелеп, М. Й. Хорунжий]. К. : КНЕУ, 2013. 119, [12] с. : портр., фот. (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" : засн. в 2011 р. ; вип. 8).

Висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльності доктора економічних наук, професора, академіка Національної академії аграрних наук України Василя Гавриловича Андрійчука та містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1968-2013 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя та діяльність.


   Єріна Антоніна Михайлівна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; авт. вступ. ст. І. Г. Манцуров]. К. : КНЕУ, 2013. 63, [1] с. : портр. (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" : засн. в 2011 р. ; вип. 7).

 Висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльності доктора економічних наук, професора Антоніни Михайлівни Єріної та містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1963-2013 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя та діяльність.


    Сопко Василь Васильович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [ уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко; авт. вступ. ст. В. І. Єфіменко]. – К. : КНЕУ, 2012. – 86, [2] с. : іл. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана").

 Висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльності доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, академіка Академії наук Вищої школи України, академіка Національної Академії наук Угорщини Василя Васильовича Сопка та містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1964–2012 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя і діяльність.


    Савлук Михайло Іванович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді таспорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, Н. О. Туртова ; авт. вступ. ст. А. М. Мороз ; наук. ред. Т. В. Куриленко]. – К. : КНЕУ, 2012. – 66 [2] с. : іл. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана").

  Висвітлює основні етапи життя та діяльності доктора економічних наук, професора Михайла Івановича Савлука та містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1958–2012 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя і діяльність.


    Данюк Василь Макарович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [ уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, Н. О. Туртова ; авт. вступ. ст. А. М. Колот ; наук. ред. Т. В. Куриленко]. – К. : КНЕУ, 2012. – 93, [3] с. : іл. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана").

 Висвітлює основні етапи життя та діяльності професора кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Данюка Василя Макаровича та містить інформацію про друковані праці за період 1958–2012 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя і діяльність.


     Суторміна Валентина Миколаївна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; вступ. ст. В. М. Федосова]. К. : КНЕУ, 2011. 36 с. : портр. (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана").

 Висвітлює основні етапи життя та діяльності доктора економічних наук, професора Валентини Миколаївни Суторміної та містить інформацію про друковані праці з 1954 по 2011 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, дисертації, захищені під її керівництвом, та література про життя та діяльність.


    Огородник Сава Якович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; вступ. ст. В. М. Федосова].  К. : КНЕУ, 2011. 48 с. : портр. (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана").

 Висвітлює основні етапи життя та діяльності доктора економічних наук, професора C. Я. Огородника та містить інформацію про друковані праці з 1952-2011 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя та діяльність.


    Корнійчук Людмила Яківна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; вступ. ст. В. М. Фещенко]. К. : КНЕУ, 2011. 42 с. : портр. (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана").

  Висвітлює основні етапи життя та діяльності доктора економічних наук, професора Л. Я. Корнійчук та містить інформацію про друковані праці з 1953-2011 рр. До покажчика увійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, доповіді та тези наукових конференцій, дисертації, захищені під її  керівництвом та література про життя та діяльність.