Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Розклад консультацій до вступного іспиту для абітурієнтів після коледжу22 Липня 2021р.

23.07.2021

РОЗКЛАД

17:30

КОНСУЛЬТАЦІІЙ

перед

ФАХОВИМ ВИПРОБУВАННЯМ

для вступу на основі ОКР «Молодший спеціаліст» та ОС «Молодший бакалавр»

Всі форми навчання

Освітні програми за факультетами

Аудиторія

Навчально-науковий інститут `Інститут інформаційних технологій в економіці ` ДВНЗ `Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана`

Кібербезпека

428

Комп’ютерні науки

419

Системний аналіз

437

Навчально-науковий інститут `Юридичний інститут ДВНЗ` Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана`

Правознавство

429

Факультет економіки та управління

Економіка підприємства

214

Економічна аналітика

239

Менеджмент бізнес – організацій

539

Підприємництво

401

Факультет маркетингу

Комерційна діяльність

420

Маркетинг

133

Туризм

433а

Факультет обліку та податкового менеджменту

Диджитал – облік

439

Облік і аудит

431

Факультет управління персоналом, соціології та психології

Економічна та соціальна психологія

443

Менеджмент персоналу

412

Менеджмент соціальної сфери

441

Факультет фінансів

Банківський бізнес

449

Інвестиційний менеджмент

433

Корпоративні фінанси

132

Митна справа

519

Фінанси

519

Цифровий банкінг

449